soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 1

vina191214.blogspot.com


Sugeng enjang adik-adik, sak meniko badhe dipun paringi soal latihan ulangan tengah semester 1, ayo sregep sinau ben tambah ilmu lan pinter kanggo sangu besok yen wes gedhe. Tetep semangat njeh...

ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN 2015/2016

Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
Kelas                   : V (Lima)
Semester              : 1 (ganjil)


II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !

1. Sampah akeh tinemu ing pinggir sekolah. Ukaran tinemu tegese . . . .

2. Pambarep iku tegese anak nomer siji. Kosok baline pambarep yaiku . . . .

3. Kapan olehmu tumbas buku, andi ?
Ukara ing nduwur kalebu ukara . . . .

4. Semarang, 12 Januari 2015. Kalebu perangan layang yaiku . . . .

5. Tandha tangan kui kasebat ana ing . . . . . layang utawa surat.

Kanggo soal nomer 6 - 8
Raden werkudara iku putra Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi, kang nomer loro. Wekudara uga dadi panenggaking Pandhawa. Nalika lair kabuntel bungkus, kebuntel ari-arine bayi. Werkudara kui asmaliyane Bratasena, Bima, lan Sena. Pusakane yaiku gada rujak polo, ungkal bener lan kuku pancanaka.

6. Nalika lair, werkudara isih kawujud . . . .

7. Werkudara anak nomer loro, uga diarani . . . .

8. Pusakane wekudara kasebut . . . .

9. Gawea ukara “Aku ing Semarang” ngganggo aksara jawa . . . . .

10. . . . . . . carane gawe tanduran hidroponik ?

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Gawea ukara pitakon ngganggo tembung ing ngisor iki !
a. Kepriye :
b. pira :

2. Sebutna watake Raden Arjuna !

3. Wasana basa yaiku ngandharake panutupe layang kanthi nyuwun pangapura. Gawea ukara wasana basa kanggo layangmu

4. tulisana ukara “Anisah lagi nangis” ngganggo aksara jawa !

5. apa kosok baline ukara ing ngisor iki !
a. nangis :
b. lunga :
c. dhuwur :   

                  
--SELAMAT MENGERJAKAN---

0 Response to "soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 1"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel