ringkesan crita wayang "Yudhistira Ratu sing Ora Gelem Perang" nganggo basa krama

 Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik khususnya siswa kelas 4 sekolah dasar. Bagaimana kabar hari ini tetap sehat dan semangat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari buku remen basa jawi kelas 4 pasinaon 2 kejujuran. Kali ini akan kita bahas ringkasan dari cerita wayang  "Yudhistira Ratu sing Ora Gelem Perang" menggunakan basa krama. Yuk kita pelajari bersama.


 "Yudhistira Ratu sing Ora Gelem Perang" 

Prajurit ingkang tiwas wonten perang Barata Yuda sampun mboten saged dipun wilang. Kadang kurawa kathah ingkang tiwas. Pandhawa takseh ganep gangsal. Sanajan mekaten putra pandhawa inggih pinika Abimanyu kaliyan Gathotkaca sampun gugur. Kadang kurawa kantun Prabu Duryudana kaliyan Prabu Salya. Prabu Salya dados senapati perang Kurawa. Saking Pandawa senapati perangipun inggih punika Prabu Yudhistira. Nalika perang, Prabu Yudhistira matur dumateng Prabu Salya menawi mboten saged perang. Salajengipun Prabu Salya ingkang nggadhahi Aji Candra Birawa dipun waos supados saget ngedalaken buta bajang. Buta-buta bajang medal saking angganipun Prabu Salya. Nalika mangertosi Prabu Yudhistira nggadhahi ludira pethak buta bajang sujud lajeng manunggal dumateng Prabu Yudhistira. Wusanane Prabu Salya tiwas kenging panahipun Arjuna.


Demikian adik-adik sekalian ringkasan cerita wayang Yudhistira. Terimakasih semoga bermanfaat. Untuk penjelasan lainnya bisa lihat di channel youtube RIFANESTA linknya berikut : Yudhistira ratu sing ora gelem perang

1 Response to "ringkesan crita wayang "Yudhistira Ratu sing Ora Gelem Perang" nganggo basa krama"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel