Ayo ngerteni pandhawa

 


Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat karena dengan kondisi sehat pastinya kita bisa melakukan kegiatan yang kita inginkan dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas buku paket aku bisa basa jawa kelas 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Pandowo.

Langsung saja kita simak materinya sebagai berikut.


Prabu pandhu dewanata raja ing astinapura. garwane ana loro Dewi Kunti lan Dewi madrim. Dewi Kunti duweni anak telu yaiku Puntadewa Werkudara lan Arjuna. Dewi madrim peputra loro kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Dadi prabu pandu dewanata Duwe putra lima Lanang kabeh. Anak 5 dadi siji diarani pandhawa.

1. Puntadewa

Pambarepe Pandhawa iku puntadewa. Jenenge Liya yaiku Yudistira. Puntadewa sing dadi ratu ing ngamarta. Pusakane ampuh aran jimat kalimasada. Watake sabar, jujur, ora seneng perang.


2. Werkudara

Panenggak king pandhawa iku Werkudara jenenge Liya yaiku Raden Bima. Werkudara Satriya ing jodhipati pusakane ampuh Aran gada rujakpolo. Watak ora sabar, seneng perang. 


3. Janaka

Panengahing pandhawa iku janaka. Jeneng liya yaiku Raden Arjuna. Janaka dadi Satria ing madukara. Pusakane ampuh Aran panah pasopati. Rupane bagus, omongane alus.


4. Nakula

Sumendhe pandhawa iku Nakula. Jenenge Liya yaiku Raden inten. Nakula dadi Satriya ing bumiretawu. Nduweni kaprigelan nambani. Sedulur kembar Raden Sadewa.


5. Sadewa

Wuragile pandhawa iku Sadewa titik jenenge Lia yaiku Raden Tansen. Sadewa minangka Satria ing Sawojajar. Nduweni kaprigelan ngopeni jaran. Sedulur kembare Raden Nakula


demikianlah sedikit pembahasan tentang Pandawa semoga bermanfaat dan selamat belajar dari rumah terima kasih.

0 Response to "Ayo ngerteni pandhawa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel