Soal ulangan harian bahasa jawa kelas 5 bab 4 kurikulum 2013 mengenal membaca dan menulis pasangan aksara jawa


Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal bahasa jawa kelas 5 bab 4 mengenai pasangan aksara jawa dari ha sampai la. Baik itu cara membaca maupun menulisnya.

Apa wae yen disinauni bisa dadi gampang. Apa seng durung dingerteni bisa dadi ngerti. Yen gelem sinau kabeh mesthi bisa dingerteni kanthi gampang. Mula ayo padha sinau kanthi temen......

A. Wenehana tandha ping(x) ana aksara a, b, c, utawa d ing ngarep jawaban kang trep!
1. Pasangan aksara jawa la yaiku ....


 2. Tembung ing ngisor iki yen ditulis latin yaiku ....
a. adhik ninis
b. adhik nangis
c. adhike ninis
d. adhike nangis

3. Tembung klapa ijo yen ditulis aksara jawa yaiku .....

4. Ukara ing ngisor iki yen ditulis ing aksara latin yaiku ....
a. Sunarka tuku salak sak kilo
b. Sunarka tuku salak sakilo
c. Sunarta tuku sulak sak kilo
d. Sunarta tuku salak sak kilo 

5. 
Ukara ing dhuwur yen ditulis nganggo aksara latin yaiku....
a. Marsi golek waluh milih kang gedhe
b. Mardi golek waluh milih kang gedhe
c. Marni golek waluh milih seng gedhe
d. Marni golek waluh milih kang gedhe


Baca :


B. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa !

1. Pak Wardi crita kancil

2. Mimin nulis aksara jawa

3. Saben dina dhewekke sinau

4. Rujak cingur kanggo kanca maca

5. Tarni bocah kang bekti marang wong tuwa

C. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara latin !

Wangsulan
A. Wenehi tandha ping ing aksara a, b, c, utawa d.
1. A
2. B
3. B
4. A
5. D

C. Ngowahi dadi aksara latin
1. Dhik Nina

2. Pak cilik

3. Mangan degan

5. Mangan pisang0 Response to "Soal ulangan harian bahasa jawa kelas 5 bab 4 kurikulum 2013 mengenal membaca dan menulis pasangan aksara jawa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel